Przebudowa dróg gminnych z dofinansowaniem

Podczas ostatniej sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego podjęta została uchwała o udzieleniu pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego.

W odpowiedzi na wnioski złożone przez Wójta Mariusza Dymarskiego  Sejmik przyznał gminie dofinansowanie do przebudowy dróg gminnych w wysokości 147.000 zł, a  nasadzenie drzew miododajnych wsparł kwotą 20.000 zł. Dotacje drogowe pozwolą  na przebudowy: ulicy 3-go Maja w Rozdrażewie, drogi w Wolenicach oraz ostatniego odcinka drogi Grębów - Orla.