Skrócony czas przyjmowania wniosków o dowód i PESEL

Z przyczyn niezależnych od Urzędu Gminy w Rozdrażewie w piątek, 31 marca 2023 r. złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego i wniosku o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie będzie możliwe wyjątkowo tylko do godz. 13.45.

Powyższe spowodowane jest to koniecznością wprowadzenia zmian w systemie teleinformatycznym, w którym prowadzony jest Rejestr Dowodów Osobistych, co podyktowane jest wejściem w życie ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.