Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi odebrała promesę

W dniu 27 marca 2023 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim odbyła się uroczysta zbiórka z okazji wręczenia promes

w ramach projektu „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” oraz Naboru z Zakresu Ochrony Powietrza Wspierającego Działalność Straży Pożarnych” dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kępińskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego i ostrzeszowskiego.
Podczas uroczystości promesę na kwotę 20 000,00 zł z rąk parlamentarzystów w imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi odebrał Druh Aleksander Duczmal.
Organizatorem uroczystości był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu reprezentowany przez Prezesa WFOŚiGW w Poznaniu Panią Jolantę Ratajczak wraz z Zastępcą Prezesa WFOŚiGW Panią Aleksandrą Durkowską. Ponadto w uroczystości udział wzięli:
- Minister Rodziny i Polityki Społecznej Pani Marlena Maląg,
- Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Pełnomocnik Rządu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą – Pan Jan Dziedziczak,
- Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pani Katarzyna Sójka,
- Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Jan Mosiński,
- Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Tomasz Grelak,
- Wicestarosta Ostrowski Pan Roman Pacholczyk,
- Starostowie, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin i Miast oraz Komendanci Powiatowi PSP z terenu powiatu kępińskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego i ostrzeszowskiego.

Fotorelacja  KP PSP Ostrów  Wlkp. , UG  Rozdrażew

Promesa dla OSP...
Promesa dla OSP...
Promesa dla OSP...
Promesa dla OSP...
Promesa dla OSP...