Wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczone do najmu i dzierżawy

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie, ul. Rynek 3 wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę.

Wykaz będzie wywieszony w dniach od 29 marca 2023 r.do 19 kwietnia 2023 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy  Rozdrażewie pokój nr 21 lub pod nr tel. 62 722 13 05.

Wykaz nieruchomości