Relacja z obrad XLVI sesji Rady Gminy Rozdrażew

W dniu 30 stycznia 2023r. odbyła się XLVI sesja Rady Gminy Rozdrażew. W jednym z pierwszych punktów obrad Rada zapoznała się z przedłożonym przez Kierownika Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli Henryka Jankowskiego sprawozdaniem

 Relacja >>>

podziekowania46...
podziekowania46...