Zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy Rozdrażew przypomina, że w lutym 2023r. przypada I termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wniosku konieczne jest załączenie faktur VAT, które stanowią dowód zakupu ON w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.
Limit określa się na cały rok wg wzoru określonego w art. 4 ust. 2 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  wykorzystywanego do produkcji rolnej
132,00 zł zł x ilość ha użytków rolnych (na dzień 1 lutego 2022 r.)  oraz
48,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła.
Uwaga!! Posiadacz bydła zobowiązany jest dołączyć do wniosku informację  o średniej rocznej liczbie DJP bydła uzyskaną w powiatowym biurze ARiMR.
Wnioski wraz z fakturami dokumentującymi zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy składać do 28 lutego 2023r., od poniedziałku do piątku w kasie Urzędu Gminy w godzinach pracy urzędu.

Formularz

Wniosek

Załączniki