Plan zamówień publicznych 2023

Gmina Rozdrażew publikuje Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023
Czytaj więcej ...