Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego za 2022r.

W ciągu roku na teren gminy przybyło 89 osób (urodzenia i zameldowania osób spoza gminy), natomiast wymeldowało się i zmarło łącznie 115 osób.

Liczba ludności gminy zameldowanej na pobyt stały wg stanu z 31.12.2022r. wynosiła 5.077, w tym 2.541 kobiet i 2.536 mężczyzn.

W poszczególnych miejscowościach liczba ludności zameldowanej na pobyt stały przedstawiała się następująco: Budy - 286, Chwałki - 44, Dąbrowa - 360, Dzielice - 353, Grębów -  461, Henryków -80, Maciejew - 309, Nowa Wieś - 610, Rozdrażew - 1.676, Rozdrażewek - 270, Trzemeszno - 225, Wolenice  - 163, Wygoda - 11, Dębowiec - 45, Wyki - 184.  
 
W 2022 roku w związek małżeński wstąpiły 62 osoby z terenu gminy (37 kobiet i 25 mężczyzn). W miejscowym USC zarejestrowano 28 małżeństw( o 1 więcej niż w ubiegłym roku). Przeciętny wiek osób wstępujących w związek małżeński: kobieta - 28 lat, mężczyzna – 30 lat.
Odnotowano również 8 rozwodów (tu liczba wzrosła o 3 w porównaniu do 2021r.).
Dodatkowo 8 par małżeńskich obchodziło Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Z tej okazji zorganizowano uroczystość, podczas której Wójt Gminy wręczył Jubilatom „Medale za długoletnie pożycie małżeńskie" nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.      
 
W minionym roku urodziło się 57 dzieci, tj. 3 dzieci więcej niż w roku 2021. Urodziło się 25 dziewczynek i 32 chłopców. Najczęściej wybieranymi imionami dla dziewczynek były: Iga,  Laura, Maria, Antonina, Pola, natomiast dla chłopców: Wojciech, Mikołaj, Franciszek. Pojedynczo używane imiona to: Jagna, Kaja, Róża, Mieszko, Tymon, Kajetan.
Ogółem z terenu gminy zmarło 55 osób (26 kobiet i 29 mężczyzn). W porównaniu z rokiem 2021 liczba zgonów zmniejszyła się o 2. W tutejszym USC zarejestrowano 27 zgonów. Najstarsza zmarła osoba liczyła 98 lat, najmłodsza 31 lat. Średni wiek osób zmarłych to 72.

Na koniec 2022 roku teren gminy zamieszkiwało 31 osób liczących 90 lat i więcej (24 kobiety
i 7 mężczyzn). Najstarsza mieszkanka gminy w roku 2022 skończyła 99 lat, natomiast najstarszy mieszkaniec 94 lata.