Wynik oceny ofert na zakup podkładów kolejowych

Wójt Gminy informuje, że w wyniku oceny ofert na zakup podkładów kolejowych najkorzystniejszą cenę 22,00 zł netto za 1 sztukę złożył

Pan Leszek Bajodek z Grębowa. Oferta zakupu dotyczy całej ilości przewidzianych do sprzedaży podkładów. Do powyżej ceny zostanie doliczony podatek VAT- 23 %. Jednocześnie informujemy, że złożono 14 ofert a cena za 1 szt wahała się w granicach od 5,00 – 22,00 zł netto.