Wyniki strażackiego konkursu plastycznego

Do etapu gminnego Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego ogłoszonego przez Związek OSP RP zakwalifikowano 15 prac plastycznych uczniów Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie i Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie.

Celem konkursu było zainteresowanie dzieci i młodzieży ochroną przeciwpożarową, działalnością straży pożarnych, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz propagowaniem pozytywnych postaw społecznych, a także rozwój indywidualnych uzdolnień plastycznych.
Eliminacje przeprowadzono w trzech kategoriach wiekowych:
Grupa I – przedszkola, w której wyróżniono prace
Zofii Frąckowiak i Oskara Trawińskiego z Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie
Grupa II  kl. I-IV w grupie tej laureatami zostali:
I miejsce Franciszek Nowak – Szkoła Podstawowa w Rozdrażewie
II miejsce Tomek Jankowski  - Szkoła Podstawowa w Rozdrażewie
III miejsce Maria Zofia Skowrońska – Szkoła Podstawowa w Rozdrażewie

Grupa III kl. V-VIII w której laureatami zostali:
I miejsce Bartosz Głód - Szkoła Podstawowa w Rozdrażewie
II miejsce Martyna Mikołajczyk - Szkoła Podstawowa w Rozdrażewie
III miejsce Mateusz Ulatowski - Szkoła Podstawowa w Rozdrażewie

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy!. A opiekunom z Publicznego Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie dziękujemy za pomoc w przeprowadzeniu konkursu.

wyniki strazack...
wyniki strazack...