Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2023 r.

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o kontynuowaniu  możliwości ubiegania się o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest (w szczególności popularnych płyt eternitowych) z posesji prywatnych.

Nabór wniosków na odbiór azbestu na rok 2023 trwa do 31 marca 2023 r.   

Informacja - usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2023 r.
Plakat