Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

Informujemy, że od początku realizacji programu do 31.12.2022r. z terenu gminy Rozdrażew złożono 81 wniosków o dofinansowanie, z czego zrealizowano już 24.

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji to: 452 209,19 zł.
Jednocześnie przypominamy, że punkt konsultacyjno – informacyjny czynny jest w każdą środę od godz. 15.00 do 18.00 w biurze nr 22 (ul. Rynek 1 w podwórzu).