Zmiany w odbiorze odpadów komunalnych

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, iż dnia 23 grudnia 2022 r. nastąpiło podpisanie umowy na odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych

oraz z PSZOK-u z terenu Gminy Rozdrażew z firmą WM Wiatrowiec Energie Sp. z o.o. Nowa Wieś 22, 63-309 Gizałki. W/w firma przedstawiła najkorzystniejszą ofertę.
 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2023r.:
Rejon I Rozdrażew                       (pobierz)
Rejon II Pozostałe miejscowości   (pobierz)
Posesje trudno dostępne             (pobierz)
Wspólnota mieszkaniowa             (pobierz)