Odbiór inwestycji oświetlenia drogowego

20 grudnia 2022r. odebrano inwestycje realizowane przez firmę JANBUD J.M.P. Chmielarz Spółka Jawna z Rozdrażewa

W miejscowości Rozdrażew, na odcinku ulicy Leśnej pomiędzy posesjami Leśna 8-14 na siedmiuset metrowym odcinku pobudowano nową linię z 6 lampami LED zawieszonymi na istniejących słupach energetycznych. W zakres zadania wchodziła napowietrzna linia zasilająca oświetlenie, szafka sterowania oświetleniem oraz dodatkowy słup na wysokości transformatora. Koszt realizacji wraz z dokumentacją projektową, opłatą za przyłącze i nadzorem wyniósł 73.706,54 zł. Lampy na ulicy Leśnej oświetlą drogę po zainstalowaniu przez Energę urządzenia pomiarowego.
W miejscowości Chwałki rozbudowano linię oświetleniową o jedną lampę LED na nowym słupie przy wlocie do wioski od strony Rozdrażewa. Koszt realizacji wraz z dokumentacją projektową i nadzorem wyniósł 20.001,34 zł.
Obydwie inwestycje powstały ze środków budżetowych Gminy Rozdrażew z udziałem funduszy sołeckich wsi Chwałki (11 906,96 zł) i wsi Rozdrażew (24.000 zł).

Odbiór inwestyc...
Odbiór inwestyc...
Odbiór inwestyc...
Odbiór inwestyc...
Odbiór inwestyc...
Odbiór inwestyc...
Odbiór inwestyc...
Odbiór inwestyc...
Odbiór inwestyc...
Odbiór inwestyc...
Odbiór inwestyc...
Odbiór inwestyc...