Badania jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie  stwierdza, że woda z wodociągów Rozdrażew, Dąbrowa  spełnia wymagania określone w rozporządzeniu.

Rozdrażew

Dąbrowa