Przebudowa drogi w Maciejewie ukończona

Dokonano odbioru przebudowy ostatniego odcinka drogi gminnej biegnącej przez Maciejew. Zakres zadania obejmował poszerzenie podbudowy drogi

, ułożenie dwuwarstwowej nakładki asfaltowej o szerokości 4,5m na długości 190m oraz budowę chodnika od centrum wsi do sali wiejskiej (140m o szerokości 2m). Nowy chodnik z dotychczasowym połączono przejściem dla pieszych z nawierzchnią dotykową ułatwiającą zlokalizowanie osobom niewidomym i słabowidzącym. Zadanie realizowała firma BRUKARSTWO KASPRZAK z Koźmina Wlkp. wyłoniona w wyniku negocjacji cenowych po dwóch bezskutecznych przetargach. Koszt realizacji, łącznie z nadzorem inwestorskim, wyniósł 366.395zł. Realizowana kilkoma etapami przebudowa 2,6 km drogi w Maciejewie pochłonęła wraz z budową chodnika na odcinku ponad 550m łącznie 1.868.970zł.

przebudowadrogi...
przebudowadrogi...
przebudowadrogi...
przebudowadrogi...
przebudowadrogi...
przebudowadrogi...
przebudowadrogi...
przebudowadrogi...
przebudowadrogi...
przebudowadrogi...
przebudowadrogi...
przebudowadrogi...
przebudowadrogi...
przebudowadrogi...
przebudowadrogi...
przebudowadrogi...
przebudowadrogi...
przebudowadrogi...
przebudowadrogi...
przebudowadrogi...
przebudowadrogi...
przebudowadrogi...
przebudowadrogi...
przebudowadrogi...
przebudowadrogi...