Zakończono inwestycje drogowe na osiedlu mieszkaniowym w Rozdrażewie

Na przełomie listopada i grudnia dokonano odbioru technicznego kilku zadań inwestycyjnych. Zakończona została realizacja największej tegorocznej inwestycji – budowy dwóch nowych ulic osiedla mieszkaniowego (Spokojnej i Rozdrażewskich) wraz z przebudową drogi dojazdowej.

Na nowych ulicach wykonano pełną podbudowę, ułożono nawierzchnię z betonowej  kostki brukowej o łącznej długości 312m, chodniki i zjazdy do posesji, zamontowano wpusty uliczne z odprowadzeniem wód deszczowych, ułożono kanał technologiczny dla sieci telekomunikacyjnej oraz linie oświetlenia ulicznego wraz z lampami LED. Zadbano również o bezpieczeństwo pieszych poprzez wykonanie 6 przejść z nawierzchnią dotykową, ułatwiającą ich zlokalizowanie osobom niewidomym i słabowidzącym. Obie ulice skomunikowano łącznikiem dla pieszych, który docelowo będzie połączony z ulicą Koźmińską. Natomiast przebudowa odcinka drogi dojazdowej (257m) do tej części osiedla, jak również oczyszczalni ścieków i PSZOK-u polegała na zastąpieniu płyt betonowych szerszą nawierzchnią asfaltową z utwardzonymi poboczami oraz odnowieniu rowu. Zadanie zrealizowała wyłoniona w przetargu firma PB HAUS z Leszna za cenę 2.194.388zł. Większość kosztów (1.643.500zł) pokryło pozyskane przez Urząd Gminy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych Po zakończeniu prac budowlanych nasadzono zieleń wzdłuż drogi dojazdowej.

Rozdrażewskich2...
Rozdrażewskich2...
Rozdrażewskich2...
Rozdrażewskich2...
Spokojna2022001
Spokojna2022002
Spokojna2022003
Spokojna2022004
Spokojna2022005
Spokojna2022006
Spokojna2022007
Spokojna2022009
Spokojna2022010
Spokojna2022011
Spokojna2022012
Drogaoczyszczal...
Drogaoczyszczal...
Drogaoczyszczal...
Drogaoczyszczal...
zakonczono budo...
zakonczono budo...
zakonczono budo...
zakonczono budo...
zakonczono budo...
zakonczono budo...
zakonczono budo...
zakonczono budo...
zakonczono budo...
zakonczono budo...
zakonczono budo...
zakonczono budo...
zakonczono budo...
zakonczono budo...
zakonczono budo...
zakonczono budo...
zakonczono budo...
zakonczono budo...
zakonczono budo...
zakonczono budo...
zakonczono budo...
zakonczono budo...
zakonczono budo...
zakonczono budo...
zakonczono budo...
zakonczono budo...
zakonczono budo...
zakonczono budo...
Osedlepolsk lad...
Osedlepolsk lad...