Wyniki badań wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie  stwierdza, że woda z wodociągów Dzielice, Dąbrowa spełnia wymagania określone w rozporządzeniu.
Czytaj więcej ...