Jednorazowy dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych

Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej istnieje możliwość ubiegania się o jednorazowy dodatek elektryczny

dla tych gospodarstw domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania, w tym wykorzystują pompy ciepła. Wysokość dodatku będzie wynosiła 1000 zł. Jeżeli  roczne zużycie energii elektrycznej będzie na poziomie powyżej 5 MWh, dodatek zostanie podwyższony do 1500 zł.
Zgodnie z zapisami ustawy dodatku elektrycznego nie otrzymają właściciele domów posiadający instalacje fotowoltaiczną, nawet jeśli mają zainstalowaną  pompę ciepła. Dodatek elektryczny nie przysługuje również gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego lub dodatku do innych źródeł ciepła, jak pellet, gaz LPG, drewno czy olej opałowy.
Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego będzie można złożyć od 1 grudnia 2022 do 1 lutego 2023 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rozdrażewie w formie pisemnej bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego. Wnioski złożone  po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Dodatki elektryczne z pozytywnie rozpatrzonych wniosków będą wypłacane  do 31 marca 2023 r. Formularz wnioski do pobrania >> KLIKNIJ TUTAJ<<<