Komunikat w sprawie zakupu preferencyjnego węgla

W ostatnich dniach listopada miało miejsce podpisanie umów dotyczących zakupu preferencyjnego węgla. Przypisanym gminie Rozdrażew dostawcą węgla jest przedsiębiorstwo  PGE Paliwa sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Węgiel  /zarówno orzech, jak i groszek/ jest sprzedawany po cenie 1.900zł brutto.

Wnioski o zakup pierwszej partii węgla dostępnej do końca bieżącego roku /maksymalnie 1.500kg/ można składać w kasie Urzędu Gminy w Rozdrażewie do 22 grudnia. Po zweryfikowaniu uprawnienia do nabycia węgla po cenie preferencyjnej wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie o możliwości nabycia węgla.  Następnie, po opłaceniu w kasie Urzędu /gotówką/ wnioskodawca otrzyma fakturę z potwierdzeniem zapłaty, w oparciu o którą będzie mógł odebrać węgiel ze wskazanego składu. Po preferencyjnej cenie dostępny jest wyłącznie węgiel importowany dostarczony przez PGE Paliwa. Gmina nie ma wpływu na wybór dostawcy oraz jakość sprowadzonego opału.  
Węgiel można odbierać w rozdrażewskim oddziale firmy ROLBUD – ul. Koźmińska 13 oraz  w  firmie p. Henryka Jakubka w Budach. Ewentualną dostawę opału na teren posesji należy uzgadniać z firmą i jest ona osobno płatna. Formularz wniosku dostępny w kasie Urzędu oraz do pobrania >>KLIKNIJ TUTAJ<<