Wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie, ul. Rynek 3 wykazu  nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Wykaz będzie wywieszony w dniach od 22 listopada 2022r. do 13 grudnia 2022 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie pokój nr 7 lub pod nr tel. 62 722 13 05.

Wykaz