Uroczyste przekazanie samochodu strażackiego dla OSP Nowa Wieś

W dniu 8 listopada 2022 r. przy remizie OSP w Nowej Wsi odbyło się uroczyste przekazanie jednostce OSP Nowa Wieś używanego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego marki MERCEDES-BENZ 1222 AF.

Uroczystości rozpoczął Prezes jednostki OSP w Nowej Wsi - druh Sławomir Głód od powitania zaproszonych gości.Następnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rozdrażewie dh Henryk Szkudłaspki przedstawił krótką historię jednostki OSP Nowa Wieś oraz zakupu samochodu pożarniczego MERCEDES BENZ 1222 AF. Kulminacyjnym punktem uroczystości było wręczenie kluczyków do samochodu przez Wójta Gminy Mariusza Dymarskiego, Prorektora ds. Rozwoju Wyższej Szkoły Wymiaru Sprawiedliwości dr Michała Sopińskiego oraz Z-cę Komendanta Powiatowego PSP w Krotoszynie mł. bryg. Zbigniewa Foltyniewicza na ręce Prezesa Sławomira Głoda i kierowcy Aleksandra Duczmala. Następnie Proboszcz Parafii pw. NMP Królowej Korony Polskiej w Nowej Wsi ks. Kanonik Robert Dadacz poświęcił samochód.
Koszt zakupu samochodu wyniósł 90.000,00 zł.Zakup został współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości w wysokości 60.000zł, przy współudziale środków z budżetu Gminy Rozdrażew w wysokości 20.000zł oraz środków Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi w wysokości 10.000zł.
Podczas uroczystości użytkowany dotychczas przez jednostkę samochód ratowniczo – gaśniczy marki JELCZ 005 przekazano w formie darowizny na rzecz Fundacji Rozwoju Szkoły Wyżej Wymiaru Sprawiedliwości. Kluczyki do samochodu odebrał Prezes Zarządu Fundacji Jacek Pasiński.
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele samorządu gminnego wraz z Przewodniczącym Rady Gminy, przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie, Zarządu Gminnego ZOSP RP w Rozdrażewie oraz druhowie z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi.

odbiorsamochodu...
odbiorsamochodu...
odbiorsamochodu...
odbiorsamochodu...
odbiorsamochodu...
odbiorsamochodu...
odbiorsamochodu...
odbiorsamochodu...
odbiorsamochodu...
odbiorsamochodu...
odbiorsamochodu...
odbiorsamochodu...
odbiorsamochodu...
odbiorsamochodu...
odbiorsamochodu...
odbiorsamochodu...
odbiorsamochodu...
odbiorsamochodu...
odbiorsamochodu...