Informacja Kierownika GOPS dot. wypłaty dodatku węglowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie informuje, iż zrealizował wypłatę dodatku węglowego dla osób, które złożyły wnioski do dnia 24.08.2022r.

Wypłata dodatków węglowych jest zadaniem zleconym  Gminie  Rozdrażew  i jego realizacja uzależniona jest od  wpływu środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wypłata dodatku węglowego dla osób, które złożyły wnioski począwszy od dnia 25.08.2022r. nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania.


                                                                                                             Kierownik GOPS