Zakończono przebudowę mostu w miejscowości Grębów

Na pograniczu gmin Rozdrażew i Koźmin Wielkopolski 18 października 2022 r. w obecności Wiceburmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski Jarosława Ratajczaka, Wójta Gminy Rozdrażew Mariusza Dymarskiego, Sołtysa Wsi Grębów Grzegorza Czajki,

przedstawicieli Urzędu Gminy w Rozdrażewie oraz przedstawicieli wykonawcy robót odebrano roboty na zadaniu przebudowa mostu (przepustu) na rzece Orla w miejscowości Grębów realizowane przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „GRALA” Elżbieta Grala z Baranowa.
Podczas przebudowy rozebrano podwójny przepust z rur betonowych i w ich miejsce ułożono jedną, szerszą rurę ocynkowaną z powłoką polimerową, wykonano podbudowę i nawierzchnię jezdni na długości 41m i szerokości 4,5m, a także zamontowano bariery ochronne oraz oznakowanie.
Koszt tej przebudowy razem z pracami dodatkowymi polegającymi na profilowaniu skarp i odmuleniu dna rzeki w okolicy przepustu oraz łącznie z nadzorem inwestorskim wyniósł 310.871,83 zł.
Na realizację inwestycji gmina uzyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 200.000,00 zł.Swój wkład finansowy w realizację inwestycji miała również Gmina Koźmin Wlkp.

odbiorprzepustu...
odbiorprzepustu...
odbiorprzepustu...
odbiorprzepustu...
odbiorprzepustu...
odbiorprzepustu...