Wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczone do najmu i dzierżawy

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie, ul. Rynek 3 wykazów  nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę.

Wykazy będą  wywieszone w dniach od 25 października 2022 r. do 15 listopada 2022 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie pokój nr 7 i 21 lub pod nr tel. 62 722 13 05.
Wykaz   Nowa Wieś
Wykaz  Grębów, Maciejew, Rozdrażew