Wywieszono wykaz nieruchomości do oddania w najem

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie, ul. Rynek 3 wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

Wykaz będzie wywieszony w dniach od 4 października 2022 r. do 25 października 2022 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy  w Rozdrażewie pokój nr 21 lub pod nr tel. 62 722 13 05.
WYKAZ