Wyniki konsultacji społecznych dotyczących nadania statutów sołectw Gminy Rozdrażew

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych projektów uchwał w sprawie nadania statutów sołectw gminy

Czytaj więcej ...