Podsumowanie XXV edycji konkursu "Mój ogród"

W dniu 29 września 2022r. w Masztalarni  w Rozdrażewie  odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu na najładniejszy ogród.

Do tegorocznego konkursu udział zgłosiło 10 uczestników, a oceny ogródków dokonała komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy w składzie: Natalia Błaszczyk (pracownik Urzędu Gminy) Jadwiga Broda i Bożena Jakubek (przedstawicielki  Kół Gospodyń Wiejskich).
Oceny dokonano w dwóch kategoriach :
- „Mój ogród warzywno-kwiatowy”
- „Moje miejsce wypoczynku wśród zieleni”.
Laureatami konkursu w pierwszej kategorii zostały:
I.   Jan Zagrodnicki
II.  Mirosława Cerekwicka
III. Danuta Klinik
W kategorii: „Moje miejsce wypoczynku wśród zieleni”
I.  Teresa Maciejewska
II.  Karolina Obecna
III. Sylwester Osuch
Ponadto uhonorowano panie  Agnieszkę Maryniak i Małgorzatę Skowrońską z Rozdrażewa za ukwiecenie poboczy ulic przy swoich posesjach oraz pana Wojciecha Czajkę z Grębowa za nasadzenia drzew ozdobnych.
Laureatom nagrody wręczył Wójt Gminy Mariusz Dymarski.

ogrodki202211
ogrodki202206
ogrodki202201
ogrodki202202
ogrodki202203
ogrodki202204
ogrodki202205
ogrodki202207
ogrodki202208
ogrodki202209
ogrodki202210