Harmonogram odbioru pojemników do zbiórki odpadów ze szkła

Gmina Rozdrażew zakupiła  używane pojemniki do zbiórki odpadów szklanych.W związku z tym każdy właściciel nieruchomości otrzyma dwa pojemniki

wraz z naklejkami do segregacji  tych odpadów. Pojemniki będą przekazywane mieszkańcom wg załączonego harmonogramu (pobierz)