Relacja z obrad XLII sesji Rady Gminy

W dniu 31 sierpnia 2022r. odbyła się 42 sesja Rady Gminy Rozdrażew. Przyczyną zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym była konieczność podjęcia siedmiu uchwał.

Czytaj więcej ...