Badania jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie  wydał decyzję o przydatności do spożycia wody z wodociągu Dzielice, Dąbrowa, Rozdrażew

Dzielice   (pobierz)


Dąbrowa (pobierz)

Rozdrażew (pobierz)