PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Urząd Gminy Rozdrażew informuje, że zostały podane wyniki pierwszego rocznego rankingu gmin w prowadzonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programie priorytetowym „Czyste Powietrze”.

Gmina Rozdrażew znalazła się w gronie 625 najbardziej aktywnych samorządów w Polsce, które zyskają dodatkowe fundusze na pokrycie swoich kosztów związanych z walką o poprawę jakości powietrza i wsparcie dla mieszkańców poprzez wymianę „kopciuchów” i termomodernizację budynków mieszkalnych. W w/w rankingu z województwa wielkopolskiego znalazło się  71 gmin. Informacje dot. rankingu zostały opublikowane na stronie Czystego Powietrza: https://czystepowietrze.gov.pl/znamy-wyniki-rocznego-rankingu-gmin-w-programie-czyste-powietrze-625-samorzadow-zyska-dodatkowe-fundusze-na-promocje-wymiany-kopciuchow-i-termomodernizacji-d/ jak również na stronie WFOŚiGW w Poznaniu: https://www.wfosgw.poznan.pl/aktualnosci-z-funduszu/ranking-gmin-czyste-powietrze-z-dodatkowym-dofinansowaniem/.