Trwa budowa ulic osiedla mieszkaniowego w Rozdrażewie

Firma PB HAUS z Leszna realizuje prace  związane z budową ul. Spokojnej i Rozdrażewskich na osiedlu mieszkaniowym wraz z przebudową drogi dojazdowej w kierunku oczyszczalni.

Zakres budowy ul. Spokojnej i Rozdrażewskich obejmuje wykonanie podbudowy  i nawierzchni z kostki brukowej wraz z odwodnieniem, chodnika ze zjazdami do posesji, kanału sieci telekomunikacyjnej i linii oświetlenia ulicznego. Natomiast przebudowa drogi w kierunku oczyszczalni na długości 257m polega na zastąpieniu płyt betonowych jezdnią asfaltową o szerokości 5,5m.
Na realizację zadania gmina uzyskała dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.643.500zł.

Rozdrażewskich2...
Rozdrażewskich2...
Rozdrażewskich2...
Rozdrażewskich2...
Spokojna2022001
Spokojna2022002
Spokojna2022003
Spokojna2022004
Spokojna2022005
Spokojna2022006
Spokojna2022007
Spokojna2022009
Spokojna2022010
Spokojna2022011
Spokojna2022012
Drogaoczyszczal...
Drogaoczyszczal...
Drogaoczyszczal...
Drogaoczyszczal...
zakonczono budo...
zakonczono budo...
zakonczono budo...
zakonczono budo...
zakonczono budo...
zakonczono budo...
zakonczono budo...
zakonczono budo...
zakonczono budo...
zakonczono budo...
zakonczono budo...
zakonczono budo...
zakonczono budo...
zakonczono budo...
zakonczono budo...
zakonczono budo...
zakonczono budo...
zakonczono budo...
zakonczono budo...
zakonczono budo...
zakonczono budo...
zakonczono budo...
zakonczono budo...
zakonczono budo...
zakonczono budo...
zakonczono budo...
zakonczono budo...
zakonczono budo...
Osedlepolsk lad...
Osedlepolsk lad...