Nowy okres zasiłkowy 2022/2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie informuje, że wnioski o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2022/2023 przyjmowane są od 1 sierpnia 2022 r. 

 w formie tradycyjnej w siedzibie GOPS. Wnioski można również składać drogą elektroniczną przez stronę empatia.mrpips.gov.pl, portal PUE ZUS i bankowość elektroniczną.  Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyjmowane będą do 31 października 2022 r., natomiast wnioski o świadczenia rodzinne przyjmowane będą do 30 listopada 2022 r.

Uwaga:
* „Dobry Start” - wniosek o świadczenie na rok szkolny 2022/2023 należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
* Bon turystyczny – ważny tylko do 30 września 2022r.
Program prowadzony również przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.bonturystyczny.gov.pl.