Podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego na budowę sali sportowej w Nowej Wsi

W dniu 8 sierpnia podpisano umowę z wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego w trybie zapytania ofertowego  Biurem Projektowym dr inż. arch. Jadwiga  Pieńczewska z Jarocina

na „ Wykonanie projektu budowlanego na budowę sali sportowej  przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi”. Zakres zadnia obejmuje wykonanie: projektu technicznego, kosztorysów ofertowego i inwestorskiego wszystkich branż, specyfikacji  technicznej oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Uzyskana cena realizacji zadania to 157.440zł. Termin realizacji zadania – do 9 grudnia 2022r. Na budowę sali  Gmina Rozdrażew otrzymała promesę z  Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych z wartością dofinansowania  4 mln 813 tys. 400 zł.