Wywieszono wykaz nieruchomości

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie, ul. Rynek 3 wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz będzie wywieszony w dniach od 9  do 30 sierpnia 2022 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy  w Rozdrażewie pokój nr 7

WYKAZ