Zaproszenie do złożenia ofert dotyczących sprzedaży samochodu strażackiego

Wójt Gminy Rozdrażew zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż samochodu strażackiego marki FS-LUBLIN, ŻUK A 06. Rok produkcji 1986, kolor – czerwony, numer rejestracyjny PKRX 09AJ.

 

Wyjaśnienie do formularza ofertowego.
Omyłkowo podano datę złożenia oferty na dzień 18 września 2022 r. a powinno być 18 sierpnia 2022 r.

Zaproszenie do złożenia ofert

Formularz ofertowy

zdjęcie samochodu