Informacja o wyborze wykonawcy robót budowlanych

Wójt Gminy zawiadamia, że w dniu 1 sierpnia 2022 r. dokonano wyboru wykonawcy na roboty budowlane pn. Przebudowa drogi gminnej 764589 w miejscowości Maciejew.

W wyniku negocjacji przeprowadzonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki ( art.305 pkt 2  Prawo Zamówień publicznych) na realizację zadania wybrano firmę „BRUKARSTWO KASPRZAK” Sp z o.o. ul. Cieszyńskiego 10, 63-720 Koźmin Wlkp. za cenę 352433,54 zł brutto. Znak sprawy GK.271.4.2022.A.K