Pamiętaj, złóż deklarację do CEEB !

Przypominamy właścicielom i zarządcom budynków o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania budynków do 30 czerwca br.

Deklarację można złożyć samodzielnie w formie elektronicznej https://zone.gunb.gov.pl/ lub w formie papierowej za pośrednictwem Urzędu Gminy (biuro nr 22).
Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca ma obowiązek złożyć deklarację w terminie do 30 czerwca 2022r.  Natomiast dla nowo powstałych budynków termin ten wynosi 14 dni od uruchomienia źródła ciepła.
Wzory formularzy dostępne są na stronie www.rozdrazew.pl  w zakładce „Druki do pobrania".