Termin i porządek obrad XXIX sesji Rady Gminy

W dniu  23 czerwca 2021r. o godz. 13.30 w sali wiejskiej w Rozdrażewie odbędzie się XXIX nadzwyczajna  sesja Rady Gminy Rozdrażew.

Proponowany porządek :
1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1/ zmian budżetu gminy na 2021 rok,
    2/ Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy
       Rozdrażew na lata 2021-2026,
    3/ zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
       w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rozdrażew,
    4/ wskazania przedstawiciela/i do Komisji Mieszkaniowej.
3. Wolne głosy, pytania i informacje radnych.
4. Zamknięcie obrad.