Plan gospodarki niskoemisyjnej

Uchwała Nr XXII/134/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia  Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rozdrażew na lata 2016 – 2020 z perspektywą do roku 2023  

Uchwała

Załączniki nr 1-3

Załącznik nr 4