Mapy uwarunkowania i zagospodarowania przestrzennego

Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego  Gminy Rozdrażew
uchwała Rady Gminy Rozdrażew nr XXVIII/209/2021 z 28.05.2021r.  (pobierz)

Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego  Gminy Rozdrażew
 z 1999r. - zmiana wprowadzona uchwałą Rady Gminy Rozdrażew nr XL/217/2010 z 20.08.2010r.
Mapa uwarunkowania przestrzennego - (pobierz)

Mapa zagospodarowania przestrzennego - (pobierz)