Ogłoszenie o deratyzacji

Państwowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie w porozumieniu z Wójtem Gminy Rozdrażew zarządza przeprowadzenie akcji odszczurzania wszystkich nieruchomości na terenie gminy w terminie od 5 maja do 25 maja 2014 r.

W tym czasie zobowiązuje się wszystkich mieszkańców do wyłożenia trutki, w takich miejscach jak: śmietniki, budynki gospodarcze, piwnice, ubikacje itp. Do akcji należy użyć trutek znajdujących się w handlu i wykładać ściśle wg pouczenia na opakowaniu. Koszty przeprowadzenia deratyzacji – odszczurzania obciążają właścicieli nieruchomości.
Punkty sprzedaży trutki w Rozdrażewie:
- Przedsiębiorstwo Handlowe Produkcyjno-Usługowe „ROLBUD” ul. Koźmińska,
- PW „AGRONIMA - AGROSKŁAD” ul. Koźmińska.
Celem przeprowadzenia akcji jest zapobieganie chorobom zakaźnym przenoszonym na ludzi przez szczury i myszy oraz stratom gospodarczym wyrządzanym przez te gryzonie.
Więcej informacji o planowanej akcji znajduje się w obwieszczeniach opublikowanych na tablicach ogłoszeń w poszczególnych wsiach.