Komunikaty własne

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Przypominamy rolnikom, że w lutym 2017r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Czytaj więcej...

Zimowe utrzymanie dróg w 2017 roku

Urząd Gminy informuje, że w 2017 r. odśnieżaniem dróg gminnych zajmować się będą następujące firmy

Czytaj więcej...

Bezpłatne porady Gminnego Punktu Konsultacyjnego

Urząd Gminy informuje, że w Przychodni ROZMED w Rozdrażewie ul. Krotoszyńska 9a uruchomiony został  Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz ich rodzin.

Czytaj więcej...

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rozdrażewie - Referent ds. świadczeń ½ etatu

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozdrażewie  informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko

Czytaj więcej...

Zakończona największa tegoroczna inwestycja drogowa

20 grudnia  odbył się odbiór techniczny I etapu przebudowy ul. Przemysłowej wraz z końcowym odcinkiem  ul. Powstańców  Wlkp. w Rozdrażewie

Czytaj więcej...

Archiwum Galerii

Inwestycje - Archiwum

Wydarzenia - Archiwum

Usuwanie azbestu

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o kontynuowaniu  możliwości ubiegania się o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest (w szczególności popularnych płyt eternitowych) z posesji prywatnych. 

Czytaj więcej...

Zmiana firmy odbierającej odpady na terenie gminy - harmonogram na 2017r.

W dniu 22 grudnia miało miejsce podpisanie umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  z terenu gminy w roku 2017

Czytaj więcej...

Laureaci konkursów ekologicznych

W dniu 28 grudnia  w trakcie nadzwyczajnej sesji Rady Gminy nastąpiło rozstrzygnięcie konkursów o tematyce ekologicznej ogłoszonych przez Urząd Gminy w Rozdrażewie

Czytaj więcej...

Przypomnienie o obowiązku sporządzenia spisu zwierząt

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że dniu 31 grudnia 2016r. upływa termin dokonania spisu zwierząt
Czytaj więcej ...

Informacja z obrad XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy

 W dniu 28 grudnia 2016r. odbyła się XXIII sesja Rady Gminy Rozdrażew. Przyczyną zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym była konieczność podjęcia uchwały

Czytaj więcej...

Ukończono kolejną inwestycję

Ukończono budowę i zagospodarowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z drogą dojazdową oraz niezbędną infrastrukturą.

Czytaj więcej...

Informacja z obrad XXII sesji

W dniu 14 grudnia 2016r. odbyła się XXII sesja Rady Gminy Rozdrażew. Zanim Rada przystąpiła do głównego punktu obrad – przyjęcia budżetu gminy na rok 2017 – podjęła 8 uchwał

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich laureatem kolejnego konkursu

Gmina  Rozdrażew zgłosiła  do  tegorocznego konkursu organizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich”

Czytaj więcej...

Badania mammograficzne dla kobiet

Informujemy, że Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu wykona w dniu 29 grudnia 2016r. bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat

Czytaj więcej...