Komunikaty własne

Uroczyste przekazanie samochodu strażackiego dla OSP Nowa Wieś

W dniu 8 listopada 2022 r. przy remizie OSP w Nowej Wsi odbyło się uroczyste przekazanie jednostce OSP Nowa Wieś używanego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego marki MERCEDES-BENZ 1222 AF.

Czytaj więcej...

Obchody Święta Niepodległości - 11 listopada 2022 r.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy do wzięcia udziału w obchodach 104 rocznicy Odzyskania Niepodległości. Program obchodów
Czytaj więcej ...

Torby ekologiczne dla mieszkańców

Tradycyjnie pragniemy nagrodzić mieszkańców, którzy regularnie uiszczają swoje należności wobec gminy zapewniając tym samym stabilność gminnych finansów i możliwość realizacji zadań publicznych.

Czytaj więcej...

Utrudnienia w dojeździe do PSZOK

W najbliższą środę, 2 listopada dojazd do PSZOK możliwy wyłącznie poprzez Osiedle i ul. Spokojną. Za utrudnienia wynikające z przebudowy drogi przejazdowej  przepraszamy.

Informacja Kierownika GOPS dot. wypłaty dodatku węglowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie informuje, iż zrealizował wypłatę dodatku węglowego dla osób, które złożyły wnioski do dnia 24.08.2022r.

Czytaj więcej...

Terminy polowań

Wójt Gminy Rozdrażew podaje do publicznej wiadomości terminy polowań zbiorowych przeprowadzanych przez Koło Łowieckie Szarak
Czytaj więcej...

Komunikat Wójta Gminy Rozdrażew dotyczący zakupu węgla po cenie preferencyjnej

W związku z procesem legislacyjnym ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe Urząd Gminy Rozdrażew dokona w dniach 31.10. - 2.11.2022r. oszacowania planowanego zakupu opału na potrzeby mieszkańców gminy.

Czytaj więcej...

Jubilaci obchodzili Złote Gody

W dniu 26 października 2022r. w sali wiejskiej w Rozdrażewie odbyło się uroczyste spotkanie władz gminy z jubilatami obchodzącymi Złote Gody.

Czytaj więcej...

Zakończono przebudowę mostu w miejscowości Grębów

Na pograniczu gmin Rozdrażew i Koźmin Wielkopolski 18 października 2022 r. w obecności Wiceburmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski Jarosława Ratajczaka, Wójta Gminy Rozdrażew Mariusza Dymarskiego, Sołtysa Wsi Grębów Grzegorza Czajki,

Czytaj więcej...

Wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczone do najmu i dzierżawy

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie, ul. Rynek 3 wykazów  nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę.

Czytaj więcej...

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej  składamy serdeczne podziękowania wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pedagogom i pracownikom oświaty za zaangażowanie

Czytaj więcej ...

26 października PSZOK nieczynny

Z uwagi na przebudowę drogi dojazdowej Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Rozdrażewie  dnia 26 października 2022r. będzie nieczynny. Prosimy o dostarczanie odpadów w najbliższą sobotę i środę, tj. 15 i 19 października.

Program "Czyste Powietrze"

Urząd Gminy Rozdrażew informuje, że od 3.01.2023r. rusza nowa wersja programu "Czyste powietrze".
Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony zgodnie z obowiązującym po zmianie programem priorytetowym „Czyste Powietrze” oraz z załącznikami 2, 2a i 2b odpowiednio:
•    dla wniosków o dotację lub dotację z prefinansowaniem:
- zgodnie z Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji
w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz
- wzorem formularza wniosku o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem wraz z instrukcją wypełniania
•    dla wniosków o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu  
- zgodnie z Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz
- wzorem formularza wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu wraz z instrukcją wypełniania.

Zgodnie z informacjami WFOŚiGW w Poznaniu oferta skierowana jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicieli budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Program obejmuje 3 grupy beneficjentów:
1. uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania - osoby, których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł,

2. uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania - osoby, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazanym w zaświadczeniu wydanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie przekroczy kwoty:
1894 zł netto - w gospodarstwie wieloosobowym,                     
2651 zł netto - w gospodarstwie jednoosobowym,
3. uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania - osoby, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazanym w zaświadczeniu wydanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie przekroczy kwoty:
1090 zł netto - w gospodarstwie wieloosobowym,               
1526 zł netto - w gospodarstwie jednoosobowym
lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Przeznaczenie wsparcia finansowego.
• dofinansowanie jest skierowane na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Wnioski o dofinansowanie składa się:
• wyłącznie w wersji elektronicznej, gdy Wnioskodawca dysponuje podpisem elektronicznym (podpis kwalifikowany lub profil zaufany), pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl/
•    w przypadku braku podpisu elektronicznego, konieczne jest dostarczenie również wersji papierowej wniosku wraz z załącznikami z wymaganymi podpisami.

Informacje na temat ogłoszenia zmian w programie dostępne są na stronie: https://www.wfosgw.poznan.pl/aktualnosci-z-funduszu/4488/.

Więcej informacji można uzyskać klikając na linki: https://www.wfosgw.poznan.pl/czyste-powietrze/informacje-o-programie/aktualny-nabor-dla-dotacji/, https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#czesc-2 oraz w Urzędzie Gminy Rozdrażew, ul. Rynek 1, pok. 22, tel. 62 722 13 05 wew. 40.
Punkt informacyjny dla mieszkańców - czynny w każdą środę w godz. 15.00 -18.00. Podczas dyżuru przeszkolony pracownik Urzędu udzieli niezbędnych informacji oraz pomoże przy wypełnianiu wniosków.

 

 

 

 

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących nadania statutów sołectw Gminy Rozdrażew

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych projektów uchwał w sprawie nadania statutów sołectw gminy

Czytaj więcej ...

Informacja dotycząca dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem

Informujemy, że Gmina Rozdrażew przyjęła "Plan dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem w postaci tabletek jodku potasu na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego".
Czytaj więcej...
Ulotka informacyjna producenta Jodku Potasu TZF 65 mg

Relacja z obrad XLIII sesji Rady Gminy

W dniu 30 września odbyła się XLIII sesja Rady Gminy Rozdrażew. Zaproszony na sesję Powiatowy Rzecznik Konsumentów Mikołaj Lechman  przedstawił informację o działalności rzecznika za rok 2021

Czytaj więcej ....