Komunikaty własne

Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego za 2022r.

W ciągu roku na teren gminy przybyło 89 osób (urodzenia i zameldowania osób spoza gminy), natomiast wymeldowało się i zmarło łącznie 115 osób.

Czytaj więcej...

Wynik oceny ofert na zakup podkładów kolejowych

Wójt Gminy informuje, że w wyniku oceny ofert na zakup podkładów kolejowych najkorzystniejszą cenę 22,00 zł netto za 1 sztukę złożył

Czytaj więcej...

Wyniki strażackiego konkursu plastycznego

Do etapu gminnego Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego ogłoszonego przez Związek OSP RP zakwalifikowano 15 prac plastycznych uczniów Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie i Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie.

Czytaj więcej...

Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2023 r.

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o kontynuowaniu  możliwości ubiegania się o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest (w szczególności popularnych płyt eternitowych) z posesji prywatnych.

Czytaj więcej...

Wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczone do najmu i dzierżawy

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie, ul. Rynek 3 wykazów  nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę.

Czytaj więcej...

Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

Informujemy, że od początku realizacji programu do 31.12.2022r. z terenu gminy Rozdrażew złożono 81 wniosków o dofinansowanie, z czego zrealizowano już 24.

Czytaj więcej...

Rusza nowa wersja PROGRAMU 2023 „CZYSTE POWIETRZE”

Urząd Gminy Rozdrażew informuje, że od 3.01.2023r. rusza nowa wersja programu "Czyste powietrze". Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony zgodnie z obowiązującym po zmianie programem priorytetowym „Czyste Powietrze”

Czytaj więcej...

Komunikat w sprawie zakupu preferencyjnego węgla

Wójt Gminy  Rozdrażew informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o zakup drugiej partii węgla po preferencyjnej cenie,  który realizowany będzie w pierwszym kwartale 2023r.

Czytaj więcej...

Przerwa nocna funkcjonowania oświetlenia ulicznego i drogowego

Urząd Gminy informuje o wprowadzeniu na terenie Gminy Rozdrażew przerwy nocnej w funkcjonowaniu oświetlenia drogowego i ulicznego. Przerwa nastąpi  od godz. 23:30 do 4:30.

Czytaj więcej...

Zrealizowano plac zabaw w Maciejewie

W ramach projektu pn.: „Budowa placu zabaw w Maciejewie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  w poddziałaniu19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

Czytaj więcej...

Nabór wniosków na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie

Wójt Gminy Rozdrażew informuje właścicieli zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze gminy Rozdrażew o możliwości ubiegania się o dotację.

Czytaj więcej ...

Podkłady kolejowe do zbycia

Urząd Gminy Rozdrażew posiada do zbycia ok. 650 sztuk podkładów kolejowych o długości 227cm i szerokości 28-30cm. Zainteresowanych nabyciem prosimy o złożenie pisemnej oferty

Czytaj więcej...

Badania jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie  stwierdza, że woda z wodociągów Rozdrażew, Dąbrowa  spełnia wymagania określone w rozporządzeniu.

Czytaj więcej...

Zmiany w odbiorze odpadów komunalnych

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, iż dnia 23 grudnia 2022 r. nastąpiło podpisanie umowy na odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych

Czytaj więcej...

Odbiór inwestycji oświetlenia drogowego

20 grudnia 2022r. odebrano inwestycje realizowane przez firmę JANBUD J.M.P. Chmielarz Spółka Jawna z Rozdrażewa

Czytaj więcej...

Relacja z obrad XLV sesji Rady Gminy

W dniu 21 grudnia 2022r. odbyła się XLV sesja Rady Gminy Rozdrażew. Zanim Rada przystąpiła do głównego punktu obrad - przyjęcia budżetu gminy na rok 2023 - podjęła 22 uchwały.

Czytaj więcej ...