Komunikaty własne

Zapisy na zabiegi fizjoterapeutyczne dla seniorów.

Informujemy  uprzejmie, iż od 8 sierpnia 2022 roku ruszają zapisy na zabiegi fizjoterapeutyczne świadczone ramach umowy na świadczenie gwarantowanych usług z zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Rozdrażew w 2022r. i  finansowane z budżetu Gminy Rozdrażew.

Czytaj więcej...

Zgłoś suszę w aplikacji

Wójt Gminy  Rozdrażew,  informuje że wnioski o oszacowanie szkód spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych można składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez aplikację.

Czytaj więcej...

Informacja dot. zwrotu podatku akcyzowego

Urząd Gminy Rozdrażew przypomina, że w sierpniu 2022 roku przypada II termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Czytaj więcej...

Utrudnienia na drodze Grębów - Orla

Od 8 sierpnia 2022 r. przez około 2-3 tygodnie będą duże utrudnienia (włącznie z czasowym wyłączeniem z ruchu) na drodze pomiędzy miejscowościami Grębów i Orla

Czytaj więcej...

Zaproszenie do złożenia ofert dotyczących sprzedaży samochodu strażackiego

Wójt Gminy Rozdrażew zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż samochodu strażackiego marki FS-LUBLIN, ŻUK A 06. Rok produkcji 1986, kolor – czerwony, numer rejestracyjny PKRX 09AJ.

Czytaj więcej...

Przetarg na dzierżawę nieruchomości rolnych

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 4 lat. Więcej

Informacja o wyborze wykonawcy robót budowlanych

Wójt Gminy zawiadamia, że w dniu 1 sierpnia 2022 r. dokonano wyboru wykonawcy na roboty budowlane pn. Przebudowa drogi gminnej 764589 w miejscowości Maciejew.

Czytaj więcej...

Sygnał syren - 1 sierpnia

Informujemy, że w celu upamiętnienia 78 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w dniu 1 sierpnia o godz. 17.00 zostaną uruchomione syreny alarmowe.

Czytaj więcej...

Dofinansowanie na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wolenicach

W środę, 27 lipca w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie odbyło się wręczenie tablic potwierdzających przyznanie dofinansowania dla gmin z powiatu krotoszyńskiego w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”

Czytaj więcej...

Relacja z obrad XLI sesji Rady Gminy

W dniu 21 lipca 2022r. odbyła się XLI sesja Rady Gminy Rozdrażew. Obrady sesji poprzedziło uhonorowanie Pawła Szczura, Tymoteusza Kaszuba i Klaudii Rataj którzy w bieżącym roku szkolnym osiągnęli najlepsze wyniki egzaminu ósmoklasisty w Gminie Rozdrażew

Czytaj więcej...

Promesa na remont budynku szkolnego w Grębowie

W poniedziałek, 18 lipca w sali Gminnego Zespołu Instytucji Kultury w Koźminie Wlkp. odbyło się uroczyste wręczenie  wstępnych promes na dofinansowania  w ramach trzeciej edycji Programu Inwestycji Strategicznych dla gmin, w których funkcjonowały niegdyś Państwowe Gospodarstwa Rolne. 

Czytaj więcej...

OSP Nowa Wieś otrzymała dofinansowanie na zakup samochodu

W piątek 15 lipca br. w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie odbyło się przekazanie promesy dofinansowania w wysokości 60.000zł dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi w ramach środków Funduszu Sprawiedliwości.

Czytaj więcej...

Relacja z obrad XL sesji Rady Gminy

W dniu 30 czerwca 2022r. odbyła się XL sesja Rady Gminy Rozdrażew. Głównymi punktami obrad były rozpatrzenie raportu o stanie gminy oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021r.

Czytaj więcej ...

Wywieszono wykazy nieruchomości

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie, ul. Rynek 3 wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy, użyczenia, użytkowania i  najmu

Czytaj więcej...

Relacja z Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych

W dniu 3 lipca 2022 r. na boisku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rozdrażewie odbyły się Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze, które miały na celu ocenę stanu wyszkolenia pożarniczego

Czytaj więcej...

Oszczędzajmy wodę

W związku ze znacznym zużyciem wody spowodowanym upałami przedsiębiorstwa wodociągowe: Kółko Rolnicze w Rozdrażewie oraz Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Rozdrażewie  proszą o ograniczenie zużycia wody do niezbędnych celów socjalno - bytowych

Czytaj więcej...