Komunikaty własne

Bezpłatne badania profilaktyczne dla kobiet

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu wykona w dniu 22 lutego 2023r. bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat.

Czytaj więcej...

Relacja z obrad XLVI sesji Rady Gminy Rozdrażew

W dniu 30 stycznia 2023r. odbyła się XLVI sesja Rady Gminy Rozdrażew. W jednym z pierwszych punktów obrad Rada zapoznała się z przedłożonym przez Kierownika Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli Henryka Jankowskiego sprawozdaniem

Czytaj więcej...

Uwaga. Silny wiatr!

W oparciu o otrzymany komunikat ostrzega się, że od godz od godz. 14:00 dnia 03.02.2023 do godz. 03:00 dnia 04.02.2023 prognozuje się wystąpienie silnego wiatru

Czytaj więcej...

Zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy Rozdrażew przypomina, że w lutym 2023r. przypada I termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Czytaj więcej...

MISTRZOSTWA GMINY W WARCABACH KLASYCZNYCH I SZACHACH

Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „DOLIWA” Rozdrażew zaprasza 25 lutego 2023 r. na Mistrzostwa Gminy Rozdrażew w warcabach klasycznych i szachach

Czytaj więcej ...

Sukces sportowca KK BONSAI

Podopieczny FRANCISZEK FILIPIAK sportowiec z Klubu Karate BONSAI w Rozdrażewie został nominowany do Plebiscytu Wojewódzkiego w kategorii Sportowy Talent Roku 2022

Czytaj więcej...

Zgłoś wydarzenie do kalendarza 2023

Zapraszamy organizacje społeczne, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, sołectwa oraz inne instytucje funkcjonujące na terenie gminy do zgłaszania

Czytaj więcej...

Zakończono budowę placu zabaw w Wolenicach

W Wolenicach oddano do użytku plac zabaw, na który składa się 5 elementów zabawowych, ławki, kosze na odpady i tablica z regulaminem oraz trawiaste boisko

Czytaj więcej...

Działalność Klubu Karate BONSAI w Rozdrażewie w Roku 2022!

Podsumowując aktywność naszego klubu w minionym roku  wzięliśmy udział w 10 turniejach i zdobyliśmy łącznie 33 medale

Czytaj więcej...

Plan zamówień publicznych 2023

Gmina Rozdrażew publikuje Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023
Czytaj więcej ...

Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego za 2022r.

W ciągu roku na teren gminy przybyło 89 osób (urodzenia i zameldowania osób spoza gminy), natomiast wymeldowało się i zmarło łącznie 115 osób.

Czytaj więcej...

Wynik oceny ofert na zakup podkładów kolejowych

Wójt Gminy informuje, że w wyniku oceny ofert na zakup podkładów kolejowych najkorzystniejszą cenę 22,00 zł netto za 1 sztukę złożył

Czytaj więcej...

Wyniki strażackiego konkursu plastycznego

Do etapu gminnego Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego ogłoszonego przez Związek OSP RP zakwalifikowano 15 prac plastycznych uczniów Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie i Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie.

Czytaj więcej...

Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2023 r.

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o kontynuowaniu  możliwości ubiegania się o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest (w szczególności popularnych płyt eternitowych) z posesji prywatnych.

Czytaj więcej...

Wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczone do najmu i dzierżawy

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie, ul. Rynek 3 wykazów  nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę.

Czytaj więcej...

Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

Informujemy, że od początku realizacji programu do 31.12.2022r. z terenu gminy Rozdrażew złożono 81 wniosków o dofinansowanie, z czego zrealizowano już 24.

Czytaj więcej...