Izba z dawnych lat

Izba lekcyjna z dawnych lat

Szkoła Filialna w Dzielicach

Budynek szkoły w Dzielicach wybudowany został w 1835r. i w niezmienionym wyglądzie zewnętrznym przetrwał dwie wojny światowe. W czasach zaboru pruskiego istniała tu szkoła katolicka, do której uczęszczały dzieci polskie i niemieckie. Dzieci polskie poddawane były germanizacji – lekcje odbywały się w języku niemieckim, a za używanie języka ojczystego groziły surowe kary i prześladowania.
        Izba powstała poprzez adaptację na ten cel strychu budynku i jest efektem wspólnej pracy rodziców uczniów i personelu szkoły pod kierownictwem Pani Beaty Biernackiej. Realizacja projektu „Izba z dawnych lat” uhonorowana została I nagrodą w konkursie Urzędu Marszałkowskiego na „Działania Proekologiczne i Prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich” za rok 2008. Uroczyste otwarcie Izby miało miejsce 9 listopada 2008 r.
        Izba wyposażona jest w meble i przedmioty pochodzące z okresu XX-lecia międzywojennego i doskonale oddaje klimat tamtych czasów. Znajdują się w niej ławki dla 12 uczniów, biurko nauczyciela, tablica z kredą i naturalną gąbką, kałamarze z atramentem, pióra ze stalówkami. Na ścianie ulokowany jest pochodzący z tamtego okresu krzyż, godło II Rzeczypospolitej i Portret Marszałka Piłsudskiego.
       Druga część Izby stanowi ekspozycja poświęcona historii Dzielic i szkoły. Zachowane księgi (Kronika Szkoły, Metryki szkolne, Księgi świadectw, Protokolarze) pochodzą z XIX w. - najstarsze z 1876 roku. Całość uzupełnia bogata kolekcja starych fotografii mieszkańców, nauczycieli i ówczesnych uczniów szkoły.
Szkoła w Dzielicach bezpłatnie udostępnia Izbę zwiedzającym w celach edukacyjnych, umożliwiając przeprowadzenie lekcji języka polskiego, historii czy godzin wychowawczych. Zajęcia prowadzone w niezwykłym klimacie okresu międzywojennego zaciekawią każdego ucznia i pozostaną w jego pamięci na długo. Istnieje możliwość przyjęcia grup liczących do 24 uczniów, przy czym prolekcja odbywa się na dwie zmiany.
Przykładowe zagadnienia to:
• Germanizacja dzieci polskich w zaborze pruskim
• Kary cielesne stosowane w szkole,
• Stan oświaty polskiej po odzyskaniu niepodległości
• Powstanie Wielkopolskie
• Szkolne wspomnienia krotoszyńskiego Gimnazjalisty
• Wysiedlenia polaków i osadnictwo niemieckie w czasie II wojny światowej
• Stan oświaty polskiej po II wojnie światowej.
Istnieje możliwość uzyskania kserokopii do wybranego tematu.

Grupy zainteresowane zwiedzaniem Izby prosimy o kontakt z kierownikiem filii  P. Beatą Biernacką tel. 887 398 821 lub P. Dorotą Kubelec tel. 664 906 065.
Zachęcamy do obejrzenia filmu o Izbie lekcyjnej z danych lat  (pobierz)      


Jeśli znajdziecie Państwo na strychu stare przedmioty związane ze szkolnictwem okresu międzywojennego, można je przekazać do Izby i tym samym przyczynić się do wzbogacenia jej zbiorów.

Dzielice izba z...
Dzielice izba z...
Dzielice izba z...
Dzielice izba z...
Dzielice izba z...
Dzielice izba z...
Dzielice izba z...
Dzielice izba z...
Dzielice izba z...
Dzielice izba z...
Dzielice izba z...