"DAGER" Przedsiębiorstwo -Usługowo- Handlowe Polański Jan

ul. Parkowa 1

63 - 708 Rozdrażew

tel. (62) 722-11-07